Tải game cửu âm chân kinh

Tải cùng với vận tốc nkhô giòn cùng ổn định địnhTích đúng theo tác dụng mua tiếp (Resume) lúc bị mất kết nối mạng thân chừng

Nhược điểm:

Không cung cấp trên winXP

Tên tập tinKích thước tập tinKích thước gameTải về liên kết
benorevaumolo.onlineChanKinh2-Installer.exe908 KB22 GB

*


Bản đầy đủ

Tên tập tinKích thước tập tinKích thước gameTải về liên kết
benorevaumolo.onlineChanKinh2-Full.rar21 GB22 GB

*


Tải bản cập nhậtHTTPTên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bạn dạng hiện hành
Patch 217-2184,8MBHTTP liên kết0.0.1.217-0.0.1.218
Patch 216-217374,4KBHTTP liên kết0.0.1.216-0.0.1.217
Patch 215-21666,3MBHTTP.

Bạn đang xem: Tải game cửu âm chân kinh

liên kết
0.0.1.215-0.0.1.216
Patch 214-215274,6MBHTTP liên kết0.0.1.214-0.0.1.215
Patch 213-214339,8MBHTTP liên kết0.0.1.213-0.0.1.214
Patch 212-213587,4MBHTTPhường liên kết0.0.1.212-0.0.1.213
Patch 211-212531,9MBHTTP. liên kết0.0.1.211-0.0.1.212
Patch 210-211257,7MBHTTP liên kết0.0.1.210-0.0.1.211
Patch 209-210207,74MBHTTP.

Xem thêm: Chi Tiết Cập Nhật 10.11 Dtcl, Chi Tiết Cập Nhật Phiên Bản 10

liên kết
0.0.1.209-0.0.1.210
Patch 208-20912KBHTTPhường liên kết0.0.1.208-0.0.1.209
Patch 207-20812KBHTTPhường liên kết0.0.1.207-0.0.1.208
Patch 206-2071,05MBHTTP. liên kết0.0.1.206-0.0.1.207
Patch 205-20616KBHTTP.. liên kết0.0.1.205-0.0.1.206
Patch 204-205867KBHTTPhường liên kết0.0.1.204-0.0.1.205
Patch 203-2041.84MBHTTPhường liên kết0.0.1.203-0.0.1.204
Patch 202-2034.17MBHTTPhường liên kết0.0.1.202-0.0.1.203
Patch 201-2021.5MBHTTP liên kết0.0.1.201-0.0.1.202
Patch 200-2013.9MBHTTPhường liên kết0.0.1.200-0.0.1.201
Patch 199-2004.1MBHTTPhường liên kết0.0.1.199-0.0.1.200
Patch 198-1991.82MBHTTPhường liên kết0.0.1.198-0.0.1.199
Patch 197-1984.21MBHTTP liên kết0.0.1.197-0.0.1.198
Patch 196-197429KBHTTPhường liên kết0.0.1.196-0.0.1.197

Điều khoản sử dụng Bảo mật tài khoản Hướng dẫn setup và gỡ bỏ Thanh khô tân oán