MỞ RỘNG VỐN TỪ TRUYỀN THỐNG

1.Kho tàng tục ngữ, ca dao đã khắc ghi nhiều truyền thống cuội nguồn quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống lâu đời nêu tiếp sau đây bằng một câu phương ngôn hoặc ca dao :


1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã đánh dấu nhiều truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống lịch sử nêu tiếp sau đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao :

a) yêu nước ............

Bạn đang xem: Mở rộng vốn từ truyền thống

M : Giặc cho nhà, bầy bà cũng đánh.

b)Lao động chịu khó ……………

c)Đoàn kết ……………

d)Nhân ái ……………

2. mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói tới một truyền thống giỏi đẹp của dân tộc ta. Hãy điền gần như chữ còn thiếu vào nơi trống.

(1) mong mỏi sang thì bắc……

mong mỏi con giỏi chữ thì yêu đem thầy.

(2) thai ơi yêu quý lấy túng bấn cùng

tuy rằng ………nhưng chung một giàn.

(3) Núi cao bởi tất cả đất bồi

Núi chê đất thấp ………ở đâu.

(4) Nực cười cợt châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè ……

(5) Nhiễu điều che lấy giá chỉ gương

fan trong một nước đề nghị ………cùng.

(6) Cá không ăn uống muối ………

con cưỡng bố mẹ trăm đường bé hư.

(7) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn khoai ………dây mà lại trồng.

(8) Muôn loại sông đổ đại dương sâu

biển lớn chê sông nhỏ, biển đâu……

(9) Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông bắt đầu biết ………cạn sâu.

(10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ………giữa rừng.

(11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi ……

(12) Nói chín ………làm mười

Nói mười, có tác dụng chín, kẻ cười tín đồ chê.

(13) Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

……..nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

(14) ……từ thuở còn non

dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

(15) Nước lã mà lại vã bắt buộc hồ

Tay không nhưng nổi………mới ngoan.

(16) bé có phụ vương như ………

con không phụ thân như nòng nọc đứt đuôi.

3. Viết các chữ vừa điền được trong số câu ở bài bác tập 2 vào những ô trống theo mặt hàng ngang để giải ô chữ hình chữ s. (Xem M : chiếc 1,2):

 

*

TRẢ LỜI:

1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã lưu lại nhiều truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống lâu đời nêu tiếp sau đây bằng một câu châm ngôn hoặc ca dao :

a) yêu nước

M : Giặc mang đến nhà, lũ bà cũng đánh.

 - Con ơi con ngủ mang lại lành

Để bà bầu gánh nước cọ bành nhỏ voi

Muốn coi lên núi nhưng mà coi

Coi bà Triệu u cưi voi đánh cồng

- Chim Việt đậu cành Nam

b) Lao động yêu cầu cù

- Tay làm cho hàm nhai, tay quai mồm trễ

Có làm thì mới có ăn

Không dưng ai dễ đem phần đến cho.

Xem thêm: Cách Đăng Ảnh Instagram Bằng Máy Tính Nhanh Chóng, Cách Đăng Ảnh Lên Instagram Bằng Máy Tính


c) Đoàn kết

 - Một cây có tác dụng chắng đề nghị non

Ba cây chụm lại phải hòn núi cao

 - Khôn ngoan đá đáp tín đồ ngoài

Gà thuộc một chị em chớ hoài đá nhau

Bu ơi thương lấy túng cùng

Tuy rằng khác tương tự nhưng phổ biến một giàn

- Lá lành đùm lá rách

d) Nhân ái

- Thương fan như thể yêu thương thân

- Chị xẻ em nâng

- Một con ngựa chiến đau, cả tàu vứt cỏ.

2. từng câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói tới một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy điền đầy đủ chữ còn thiếu vào chỗ trống.

(1) muốn sang thì bắc cầu kiều

ý muốn con hay chữ thì yêu mang thầy.

(2) thai ơi yêu quý lấy túng thiếu cùng

mặc dù rằng khác giống nhưng thông thường một giàn.

(3) Núi cao bởi tất cả đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi sinh sống đâu.

(4) Nực cười cợt châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

(5) Nhiễu điều tủ lấy giá gương

người trong một nước cần thương nhau cùng.

(6) Cá không ăn uống muối ươn

nhỏ cưỡng bố mẹ trăm đường bé hư.

(7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà lại trồng .

(8) Muôn loại sông đổ biển cả sâu

hải dương chê sông nhỏ, biển khơi đâu nước còn

(9) Lên non mới biết non cao

Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu.

(10) dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng.

(11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương

(12) Nói chín thì nên làm mười

Nói mười, làm chín, kẻ cười tín đồ chê.

(13) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

(14) Uốn cây từ thuở còn non

dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

(15) Nước lã mà lại vã bắt buộc hồ

Tay không nhưng mà nổi cơ đồ new ngoan.

(16) con có thân phụ như nhà có nóc

con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

3.Viết các chữ vừa điền được trong số câu ở bài bác tập 2 vào các ô trống theo hàng ngang nhằm giải ô chữ hình chữ s. (Xem M : chiếc 1,2):