Địa Chỉ, Số Điện Thoại Kho Bạc Nhà Nước Quận 1

var i1 = 0;var i2 = 0; $(document).ready(function() // Xử lý hiệu ứng Khi bấm chuột phải đặt edit bài viết :: BEGIN $(".allowMenu").contextMenu( menu: "myMenu" , function(action, el, pos) if (action == "postbyword") parent.location = "/Hinh lien ket trang chu/Forms/Chinhsua.aspx"; if (action == "postbyweb") parent.location = ""; if (action == "editbyweb") parent.location = ""; ); ); // Xử lý cảm giác Khi click chuột phải để edit bài viết :: END Chỉnh sửa liên kết hình ảnh

Bạn đang xem: Địa chỉ, số điện thoại kho bạc nhà nước quận 1

Các ngân khố nhà nước quận thị xã Kho bạc Nhà nước Quận 1 cùng những điểm thuKho bạc nhà nước Quận 2 cùng những điểm thuKho bạc công ty nước Quận 3 với những điểm thuKho bạc công ty nước Quận 4 và các điểm thuKho bạc đơn vị nước Quận 5 với các điểm thuKho bạc công ty nước Quận 6 cùng các điểm thuKho bạc bên nước Quận 7 và các điểm thuKho bạc công ty nước Quận 8 và các điểm thuKho bạc đơn vị nước Quận 9 cùng các điểm thuKho bạc bên nước Quận 12 và những điểm thuKho bạc công ty nước Quận 11 và những điểm thuKho bạc công ty nước Quận 10 cùng các điểm thuKho bạc công ty nước Củ Chi cùng các điểm thuKho bạc bên nước Hóc Môn với các điểm thuKho bạc nhà nước Bình Chánh và các điểm thuKho bạc đơn vị nước Bình Tân cùng những điểm thuKho bạc công ty nước Cần Giờ và các điểm thuKho bạc bên nước Nhà Btrằn cùng những điểm thuKho bạc công ty nước Thủ Đức với các điểm thuKho bạc nhà nước Gò Vấp với các điểm thuKho bạc bên nước Prúc Nhuận cùng các điểm thuKho bạc nhà nước Quận Bình Thạnh và các điểm thuKho bạc đơn vị nước Tân Phụ với những điểm thuKho bạc đơn vị nước Tân Bình với những điểm thuKho bạc Nhà ncầu Quận 1 cùng các Điểm giao dịch

Xem thêm: Địa Chỉ Và Cách Đăng Nhập Router Tp-Link, Trying To Configure The Router

Video clip
*
*

Thi dua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấpHappy New Year 2015 function playMedia(mediaItem) urlVideo = mediaItem.getAttribute("Url"); urlImage = mediaItem.getAttribute("UrlImage"); if (isFLV(urlVideo)) $(".videobox-image").hide(); $("#MediaPlayerZone").hide(); jwplayer("flvplayer").setup( flashplayer: "/_LAYOUTS/LacVietBio/UserControls/LacViet.VideoServer/player4.6.swf", file: urlVideo, image: urlImage, autostart: true, height: 200, width: 194 ); else $(".videobox-image").hide(); $("#MediaPlayerZone").show(); $("#flvplayer").hide(); var cnt = document.getElementById("MediaPlayerZone"); var src = "/SiteAssets/js/video/wmvplayer.xaml"; var cfg = file: urlVideo, autoplay:true, height:200, width:194 ; var ply = new jeroenwijering.Player(cnt,src,cfg); ; function isFLV(videoUrl) return videoUrl.substr(videoUrl.length - 3, 3).toLowerCase() == "flv"; $(document).ready(function() $("#MediaPlayerZone").hide(); $(".videobox-image").click(function() var urlVideo = $(this).children("div.p-videobox-thumb").children("img.videobox-thumb").attr("srcMedia"); var urlImage = $(this).children("div.p-videobox-thumb").children("img.videobox-thumb").attr("src"); if (isFLV(urlVideo)) $("#MediaPlayerZone").hide(); $(".videobox-image").hide(); jwplayer("flvplayer").setup( flashplayer: "/_LAYOUTS/LacVietBio/UserControls/LacViet.VideoServer/player4.6.swf", file: urlVideo, image: urlImage, height: 200, width: 194 ); else $("#MediaPlayerZone").show(); $(".videobox-image").hide(); $("#flvplayer").hide(); var cnt = document.getElementById("MediaPlayerZone"); var src = "/SiteAssets/js/video/wmvplayer.xaml"; var cfg = file: urlVideo, height:200, autoplay:true, width:194 ; var ply = new jeroenwijering.Player(cnt,src,cfg); ); ); var urlVideo = $("#videobox-image").children("div.p-videobox-thumb").children("img.videobox-thumb").attr("srcMedia"); var urlImage = $("#videobox-image").children("div.p-videobox-thumb").children("img.videobox-thumb").attr("src"); if (isFLV(urlVideo)) $("#MediaPlayerZone").hide(); $(".videobox-image").hide(); jwplayer("flvplayer").setup( flashplayer: "/_LAYOUTS/LacVietBio/UserControls/LacViet.VideoServer/player4.6.swf", file: urlVideo, image: urlImage, height: 200, width: 194 ); else