Những Cách Ghép Đồ Đấu Trường Chân Lý Bá Đạo Nhất Dành Cho Mọi Game Thủ

Danh sách trang bị cùng bảng công thức ghép đồ dùng Đấu Trường chân lý mùa 4: Định Mệnh rất đầy đủ nhất cho các con dân tha hồ nước cày cờ nhân phẩm!


Trang bị ĐTCL mùa 4: Định Mệnh

*
Hướng dẫn ghép vật Đấu Trường chân lý mùa 4 chi tiết nhất

Cách ghép vật dụng Đấu Trường chân lý mùa 4 đầy đủ:

Công thức ghép tìm B.F:

*


Kiếm B.F + Kiếm B.F = tìm Tử Thần.Kiếm B.F + Gậy thừa Khổ = kiếm Súng Hextech.Kiếm B.F + Cung Gỗ = khử Khổng Lồ.Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô rất Kiếm.Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.Kiếm B.F + Nước Mắt phái nữ Thần = Ngọn thương Shojin.Kiếm B.F + Giáp Lưới = gần cạnh Thiên Thần.Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = tiết Kiếm.Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Thánh Kiếm.

Bạn đang xem: Những cách ghép đồ đấu trường chân lý bá đạo nhất dành cho mọi game thủ

Công thức ghép Gậy vượt Khổ:

*

Gậy vượt Khổ + Kiếm B.F = tìm Súng Hextech.Gậy vượt Khổ + Gậy thừa Khổ = nón Phù Thủy Rabadon.Gậy quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.Gậy thừa Khổ + Găng Đấu Tập = găng tay Bảo Thạch.Gậy vượt Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello.Gậy vượt Khổ + Nước Mắt đàn bà Thần = Vọng Âm Luden.Gậy thừa Khổ + Giáp Lưới = dây chuyền sản xuất Iron Solari.Gậy thừa Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.Gậy quá Khổ + Siêu Xẻng = khía cạnh Nạ U Hồn.

Công thức ghép Cung Gỗ:

*

Cung gỗ + Kiếm B.F = diệt Khổng Lồ.Cung Gỗ + Gậy thừa Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.Cung mộc + Cung Gỗ = Đại chưng Liên Thanh.Cung gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.Cung gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.Cung gỗ + Nước Mắt phái nữ Thần = Dao Điện Statikk.Cung gỗ + Giáp Lưới = thế lực Khổng Lồ.Cung mộc + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.Cung mộc + Siêu Xẻng = Rìu tuy nhiên Đấu.

Công thức ghép áp lực Đấu Tập:

*

Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô rất Kiếm.Găng Đấu Tập + Gậy vượt Khổ = căng thẳng Bảo Thạch.Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = găng tay Đạo Tặc.Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.Găng Đấu Tập + Nước Mắt bạn nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân.Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = tìm Ma Youmuu.

Công thức ghép Đai Khổng Lồ:

*

Đai to đùng + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.Đai lớn tưởng + Gậy thừa Khổ = Quỷ Thư Morello.Đai lớn tưởng + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.Đai lớn lao + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.Đai đẩy đà + Đai Khổng Lồ = ngay cạnh Máu Warmog.Đai khổng lồ + Nước Mắt nàng Thần = dây chuyền Chuộc Tội.Đai lớn lao + Giáp Lưới = Áp Choàng Lửa.Đai đẩy đà + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.Đai lớn tưởng + Siêu Xẻng = Cờ Hiệu Chiến Trận.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Idm Dùng Vĩnh Viễn 2021, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Idm Dùng Vĩnh Viễn

Công thức ghép Nước Mắt nàng Thần:

*

Nước Mắt phái nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn yêu mến Shojin.Nước Mắt phụ nữ Thần + Gậy vượt Khổ = Vọng Âm Luden.Nước Mắt con gái Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.Nước Mắt phụ nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.Nước Mắt thiếu phụ Thần + Đai Khổng Lồ = dây chuyền Chuộc Tội.Nước Mắt phụ nữ Thần + Nước Mắt con gái Thần = Bùa Xanh.Nước Mắt người vợ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng.Nước Mắt bạn nữ Thần + Áo Choàng Bạc = bát Ân Huệ.Nước Mắt phái nữ Thần + Siêu Xẻng = nón Pháp Sư.

Công thức ghép gần kề Lưới:

*

Giáp Lưới + Kiếm B.F = tiếp giáp Thiên Thần.Giáp Lưới + Gậy vượt Khổ = dây chuyền sản xuất Iron Solari.Giáp Lưới + Cung Gỗ = quyền năng Khổng Lồ.Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Áo Choàng Lửa.Giáp Lưới + Nước Mắt bạn nữ Thần = Tim Băng.Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Thú Tượng Thạch Giáp.Giáp Lưới + Siêu Xẻng = đi đầu Hộ Giáp.

Công thức ghép Áo Choàng Bạc:

*

Áo Choàng Bạc + Kiếm B.F = huyết Kiếm.Áo Choàng Bạc + Gậy vượt Khổ = Nỏ Sét.Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân.Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.Áo Choàng Bạc + Nước Mắt nữ giới Thần = chén bát Ân Huệ.Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Thú Tượng Thạch Giáp.Áo Choàng bội bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.Áo Choàng bạc tình + Siêu Xẻng = Mầm Cây Rừng Thần.

Công thức ghép rất Xẻng:

*

Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Thánh Kiếm.Siêu Xẻng + Gậy quá Khổ = khía cạnh Nạ U Hồn.Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Rìu tuy vậy Đấu.Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = kiếm Ma Youmuu.Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Chiến Trận.Siêu Xẻng + Nước Mắt con gái Thần = mũ Pháp Sư.Siêu Xẻng + Giáp Lưới = mũi nhọn tiên phong Hộ Giáp.Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Mầm Cây Rừng Thần.Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = tiếp giáp Sinh Tồn.

Xếp hạng máy TFT mùa 4 mạnh dạn nhất

Trang bị Tấn công:

Tốt nhất:

*
*
*
*
*
*

Trung bình:

*
*
*
*
*
*
*
*

Nên giảm bớt lên:

*
*

Trang bị chống thủ:

Tốt nhất:

*
*
*
*
*
*
*

Trung bình:

*

Nên tinh giảm lên:

*
*

Trang bị Hỗ trợ/Đa dụng:

Tốt nhất:

*
*
*

Trung bình:

*
*
*
*

Nên hạn chế lên:

*
*
*

Và đó là toàn cục trang bị và bí quyết ghép thứ Đấu Trường đạo lý mùa 4, chúc chúng ta nhân phẩm cao và có được thật nhiều Top 1 nhaaa!!!