Diện Tích Xung Quanh Hình Hộp

Công thức tính diện tích S bao phủ, diện tích toàn phần với thể tích hình hộp chữ nhật là phần đông kiến thức đã làm được học tập từ thời trung học tập. Đây là số đông kiến thức quan trọng đặc biệt vận dụng được trong trong thực tiễn đời sống nhỏng tính diện tích S dòng vỏ hộp, loại thùng xốp để đựng đồ vật,… Bài viết này vẫn trình làng vừa đủ cho chính mình những công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình hộp


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không gian có 6 khía cạnh hầu như là mọi hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật tất cả 6 phương diện, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối lập nhau được xem là hai dưới đáy của hình hộp chữ nhật, các phương diện còn sót lại hotline là mặt mặt.


*

2. Công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích S 4 khía cạnh bên của hình (trừ 2 phương diện đáy).

Công thức: Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi mặt dưới và độ cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng lớn 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– Công thức tính diện tích S toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật với 2 mặt sót lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Parabol, Diện Tích Hình Phẳng Giới Hạn Bởi

*

Ví dụ: Một chiếc thùng hình chữ nhật gồm chiều cao là 3 centimet, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 centimet. Tính diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cmét vuông.

*

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian nhưng mà hình chiếm phần.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bởi tích của diện tích lòng cùng chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 9 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet cùng độ cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ rộng về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời các bạn tham khảo bài xích viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật gồm ví dụ vừa đủ, chi tiết.

4. Công thức tính con đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm độ lâu năm cân nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính con đường chéo hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 10cm, chiều rộng 6centimet với chiều cao 15centimet.

*


Hy vọng rằng cùng với gần như công thức tính diện tích bao quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đang theo dõi và quan sát.

Từ khóa tìm kiếm:

diện tích bao bọc hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích bao quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích S bao phủ hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmong tính diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích xung quanhbí quyết tính diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích S bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S xung quanhcông thức diện tích S bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích S toàn phầndiện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầný muốn tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S xung quanh hình hộpcách làm diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phần hình chữ nhậtdiện tích bao phủ diện tích toàn phầndiện tích S bao bọc của hình chữ nhậtcách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmong tính diện tích hình hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích S bao bọc hình chữ nhậtdiện tích bao quanh là gìmong mỏi tính diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S bao bọc hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinc hop chu nhatbí quyết tính diện tích bao bọc hình hộphình hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S xung quanhdiện tích bao bọc diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật