Cách Tạo Khung Viền Trong Photoshop

Có rất nhiều phương pháp để tạo khung cho ảnh - tạo nên bức hình ảnh bạn chụp trông đẹp hơn - có thể dùng các ứng dụng viền khung ảnh, với các mẫu khung bao gồm sẵn, sử dụng Photoshop tạo thành khung bằng Layer, cắt dán........Nhớ lại hôm offline máy hình ảnh ở Thiên đường, có 1 bác hỏi về sản xuất khung cho ảnh sau lúc chụp nắm nào?........Thầy Lễ có nói vắn tắt về tiến hành 1 khung ảnh bằng Photoshop, em nghe nháng thoáng, về thiết lập PS, làm thử cả đêm........ấy rứa mà nhìn cũng được